Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Tot slot, het slot

Posted on October 26, 2021 at 11:50 PM Comments comments (145)

Tot slot, het slot

 

DRAFT 1.0

 

27 oktober 2021

 

Dit is de laatste DRAFT 1.0. Een lang jaar schreef ik dagelijks (365) een tekst over governance die ik publiceerde op het internet. Het valt toevallig samen met het zien van de zestigste en laatste aflevering van de Netflix serie “Bolívar” (Uribe, 2019).

Aan het eind van zijn leven zou Bolívar hebben gezegd: ‘¡He arado en el mar y he sembrado en el viento!’ (Ik heb geploegd in de zee en gezaaid in de wind!). Hij stierf op 17 december 1830, op 47 jarige leeftijd, in St. Marta, Colombia, aan tuberculose (net als Brion in 1821), wachtend op een schip om hem te brengen naar Venezuela. In de film spreekt hij dit citaat niet uit maar was het in alles zichtbaar. Hij zei niet te weten of hij het meest ziek, moe of teleurgesteld was.

Toen zijn secretaris, de Britse generaal O’Leary de brief las dat zijn “zoon”, maarschalk Sucre (35 jaar oud) was vermoord, gaf hij de strijd tegen de dood op. Bolívar was afgetreden omdat er jarenlang door zijn tegenstanders werd afgeschilderd als tyran en er geruchten werden verspreid dat hij monarchie wilde stichten. Het volk kwam tegen hem in opstand.

Zijn grote liefde, die hem meerdere keren het leven had gered, “Libertadora del libertador”, Manuela Sáenz (op dat moment 33 jaar), was niet op tijd om hem nog levend te zien. Zij was achtergebleven in de hoofdstad om zijn staatspensioen te regelen. Het werd hem niet zomaar gegund en ook “vrienden” wilden hem niet zomaar geld lenen. Zo kwam de held, de bevrijder van zes landen, de vader des vaderland, aan zijn eind. Volgens de BBC is Bolívar de belangrijkste held van de negentiende eeuw (La BBC reconoce a Simón Bolívar como el héroe más importante del siglo 19, 2011). De liefde van zijn leven, Manuelita, werd aan haar lot overgelaten. Ze zou zesentwintig jaar later sterevn in een verlaten dorpje in Peru.

Wat mij opvalt is dat veel grootheden aan het einde van hun leven geen succes hebben gekend, werden erkend en vaak arm en roemloos stierven: van Gogh, Napoleon, Gandhi, Piar, Brion, Tula. Waarschijnlijk komt vandaar het Curaçaose gezegde: “Na mijn dood, mijn schoonheid ” (despues di mi morto, mi bonitesa).

Ik moet denken aan “De Reis van de Held”. Dit is in 1949 populair geworden dankzij Joseph Campbell, hoogleraar in de mythologie, via zijn boek “De held met de duizend gezichten” (Campbell, 1958). De reis van de held kent twaalf stations die kunnen worden samengevat in vier delen: Thuis, Queeste, Test, Shift.

De volgende station van Bolívar waren indrukwekkend: De crisis, De dolk, De terugkeer, Dood en wederopstanding. Zijn wederopstanding als held was na zijn dood. Hij overleefde een meerdere aanslagen op zijn leven, terwijl hij jarenlang streed tegen tuberculose. Hij werd door zijn strijdmakker general Francisco Santander en andere verraden. Na het doodsvonnis heeft hij Santander gratie verleend, wat hij Piar jaren eerder niet had gegund.

Ik kan mij met het gevoel van Bolívar identificeren. Ploegen in zee, zaaien in de wind. Ik heb er vrede mee. Bij de grootste held aller tijden, Jezus, was het niet anders. Ook hij stierf onwaardig, maar stond wel op uit de dood. Ik kan mij het gevoel van Bolívar voorstellen, aan het eind van 365 dagen.

 

References

Campbell, J. (1958). The Hero with a Thousand Faces. Pantheon Books.

La BBC reconoce a Simón Bolivar como el heroe mas importante del siglo 19. (2011, Augosto 7). Retrieved from www.notiactual.com: https://www.notiactual.com/la-bbc-reconoce-a-simon-bolivar-como-el-heroe-mas-importante-del-siglo-19/

Uribe, J. (Director). (2019). Bolívar [Motion Picture]. Retrieved from https://www.netflix.com/cw/title/80220422

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

 

Lock Step of 5.0?

Posted on October 24, 2021 at 7:35 PM Comments comments (15)

Lock Step of 5.0?

 

DRAFT 1.0

 

25 oktober 2021

 

 

Het is bizar dat tien jaar geleden de Rockefeller Foundation scenario’s heeft ontwikkeld voor pandemie (The Rockefeller Foundation, 2010).

De vier zijn:

Scenario 2.0. (Centralized/I). Lock Step

Scenario 3.0. (Decentralized/I). Hack Attack

Scenario 4.0. (Centralized/We). Clever Together

Scenario 5.0. (Decentralized/We). Smart Scramble

 

Lock Step is dus: “A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback.”

Tot voor kort dacht ik dat dit scenario de minst waarschijnlijkste is. Maar nu de QR-code geïntroduceerd wordt, zie ik dat wij er midden in zitten. Dan neem ik niet eens mee dat de noodwet van kracht is. Ook zie ik in dat het redelijk te verantwoorden is, dat het noodzakelijk is om de pandemie te bestrijden.

Waarom zijn wij in Lock Step beland? Omdat wij individualistisch (“I”) zijn, terwijl wij collectief moeten handelen om van de pandemie te winnen, en omdat wij het niet zijn, moet het collectieve worden afgedwongen. En het zou zo kunnen dat als de overheid het niet kan afdwingen, wij in het instabiele Hack Attack scenario terecht komen.

De vraag is of wij als collectief zullen gaan handelen en daardoor richting Society 5.0 zullen ontwikkelen. Er zijn groepen en bewegingen die al die kant uitgaan. De vraag of uitdagingen als klimaatcrisis meer mensen de ogen zullen openen. Het is afwachten, maar zoals het er nu uit ziet, valt het te betwijfelen. Misschien helpt deze tekst een enkeling om het in te zien.

 

References

The Rockefeller Foundation. (2010). Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation and Global Business Network.

www.merriam-webster.com. (n.d.). Retrieved from lockstep: https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockstep

 

 

Dr. Miguel Goede

 

Piar al Panteón Nacional

Posted on October 22, 2021 at 7:05 AM Comments comments (22)

Piar al Panteón Nacional

 

DRAFT 1.0

 

22 oktober 2021

 

Dat Manuel Carlos Piar, in november 2021, bijgezet zal worden in het Panteón Nacional is nagenoeg een feit. Dat heeft president Nicolás Maduro verklaart en beveelt in juni 2021, naar aanleiding van onderzoek van prof. Hildelisa Cabello Requena (Restos simbólicos del prócer independentista Manuel Piar serán llevados al, 2021). Hij deed deze uitspraak, volgens mij, tijdens een prijsuitreiking aan haar.

Wat zijn de feiten? Piar werd op 16 oktober 1817 gefusilleerd tegen de muur van de kathedraal van Angostura (Ciudad Bolívar), na een uitspraak van de krijgsraad, een dag eerder. Hij was 43 jaar. Hij was Libertador de Guayana y Generalísimo Invicto. Brion was voorzitter van de raad. Bolívar tekende zijn vonnis, en ging niet naar de fusillering. Wat had Piar misdaan? Als machtige generaal stond hij niet onvoorwaardelijk achter Bolívar.

 

Bolívar lo señaló y acusó formalmente de insubordinación, deserción, sedición y conspiración (Camacho, 2019)

 

Door sommigen wordt aangenomen dat hij niet op het kerkhof naast de kathedraal is begraven, want het staat niet in de registers van de kerk. Zoveel is duidelijk dat er nooit een graf is gevonden. Voorts zijn de kenmerken van de grond van de streek dusdanig dat het niet aannemlijk is dat er na meer dan tweehonderd jaar iets van de stoffelijke resten is overgebleven.

Het pantheon werd rond 1875 geopend en Simón Bolívar werd in 1876 daar bijgezet; zesendertig jaar na zijn dood. Daarna volgende alle helden van de revolutie. Pedro Luis Brion werd in 1881 (zestig jaar na zijn dood) op Curaçao opgegraven en bijgezet in het pantheon. Allemaal met uitzondering van de grote bevrijder van Guyana. Dit groot onrecht wordt november 2021 ongedaan gemaakt, door Piar symbolisch ook bij de zetten in het pantheon, door een stuk grond van zijn begraafplaats en van zijn geboortegrond, de Rifwaterstraat in Otrobanda simultaan bij te zetten.

Maar wat is mijn punt? Ik maak mij zorgen dat zo weinig mensen op het eiland weten dat dit staat te gebeuren. Hoe kan dat? Wat is er aan de hand?

 

 

References

Camacho, C. (2019). Cabello Requena, Hildelisa. Manuel Piar y su trance al más allá. Editorial Miranda, Villa de Cura, Aragua, Venezuela, 2017; 48 págs. Procesos Históricos(36). Opgehaald van https://www.redalyc.org/jatsRepo/200/20060770011/20060770011.pdf

Restos simbólicos del prócer independentista Manuel Piar serán llevados al. (2021, June 18). Opgehaald van www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=K9umzqgY38s

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

Feedback schenken

Posted on October 21, 2021 at 3:25 PM Comments comments (7)

Feedback schenken

 

DRAFT 1.0

22 oktober 2021

 

Feedback is een onontbeerlijk geschenk voor (persoonlijke) ontwikkeling; het verder ontwikkelen van ons zelfbeeld. Wij zijn niet goed in het ontvangen van feedback? Hebben wij lange tenen? Kunnen wij wel feedback geven, laat staan schenken?

Feedback is terugkoppeling aan iemand of een instanties over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Dit is waardevol om te ontvangen als je jezelf, organisatie of je product wilt verbeteren. Feedback kun je positief of opbouwend formuleren.

Wij zien niet dat feedback in het geschenk is. Het is waardevolle informatie of advies hoe verder te verbeteren. Wij ervaren het niet zo omdat vaak feedback niet als geschenk wordt gebracht maar als kritiek met een enorme negatieve lading. Het is alsof de persoon de kans grijpt om alles wat negatief is over de ander te dumpen en noemt dat feedback. Geen wonder dat de feedback niet wordt ontvangen; het geschenk wordt niet uitgepakt. Het gevolg is dat niemand iets leert en verbetert en dat de communicatie en relatie verder verslechtert. Hoe komt dat eigenlijk? Veel van onze communicatie is niet gebaseerd om “I'm OK – You're” (Harris, 1967).

Hoe is het zo gekomen? Wij komen voort uit kolonialisme met een plantage systeem. In een degelijk systeem is feedback geen geschenk. Dit systeem is geïnternaliseerd en geïnstitutionaliseerd, in de opvoeding in het gezin en in het onderwijs.

Wat is het gevolg? Dat zien wij toch iedere dag en overal? Mensen en instanties die niet functioneren. Mensen op posten die ze niet hadden moeten bekleden en niet inzien dat ze ontwikkelingen van de organisatie en de samenleving in de weg staan.

De oplossing is breng het geschenk. Toen ik nog bij Andersen werkte hebben wij het zo geleerd: “Great work. I like the following points… Some room for improvement… This is above average. Keep up the good work.”

 

References

Harris, T. A. (1967). I'm OK – You're. Harper & Row.

 

 

Dr. Miguel Goede

 

Ons zelfbeeld

Posted on October 20, 2021 at 11:45 AM Comments comments (15)

Ons zelfbeeld

 

DRAFT 1.0

 

20 oktober 2021

 

Wij hebben het over volksaard, mensbeeld, mindset, maar hoe zit het met ons zelfbeeld. Een zelfbeeld is een denkbeeldige spiegel die men zich voorhoudt, maar een zelfbeeld houdt niet in dat iemand werkelijk ook is. Het is meer hoe de persoon denkt over zichzelf en daar een beeld bij schept. Iemand kan een laag beeld, maar een hoog zelfbeeld hebben.

Het zelfbeeld is persoonsgebonden. Sommige groepen hebben misschien een zelfbeeld. Maar of er een collectief zelfbeeld bestaat?

Laten wij als hersenexercitie Curaçao zien als een persoon. Sommigen zien Curaçao als het centrum van de wereld. Anderen zien Curaçao als kwetsbaar eiland dat het niet zal redden zonder steun van Nederland.

Maar laten wij het “Johari raam” weer uit de oude doos halen (Johari windows, sd). Het model bestaat al sinds 1955, maar is nog steeds voor mensen die het niet kennen een eyeopener. Het gaat om wat ik van mijzelf weer en wat anderen van mij weten.

 

Bekend aan zelf Onbekend aan mezelf

Bekend aan anderen

 

A

Vrije ruimte

 

 

 

C

Blinde vlek

Onbekend aan anderen

 

B

Privé-persoon

 

 

 

D

Onbekend

Figuur 12: Johari raam

 

Vak A

Hier laat de persoon zich zien en durft hij/zij vrij te bewegen. Het gaat om dagelijks gedrag, met name naar anderen.

 

Vak B

Dit is de persoon in de privé-sfeer. Het is wat de persoon weet van zichzelf en de ander niet en dat wil de persoon voorlopig zo houden.

 

Vak C

De blinde vlek, is het gedeelte van een persoon wat hij of zij laat zien aan de buitenwereld, maar waar hij of zij zich niet bewust van is. Hieronder vallen bijvoorbeeld vaste gewoonten onderdrukte gevoelens.

 

Vak D

De onbekende ruimte, voor de persoon maar ook voor de omgeving. Dit gedeelte bevat onbewuste processen die soms in psychotherapie aan de oppervlakte komen.

 

Het zelfbeeld sturen vergt veer reflectie, met name zelfreflectie. “Know thyself” stond er in de voorruimte van de tempel van Apollo in Delphi. In het algemeen, maar zeker op Curaçao, hebben wij niet veel tijd voor (zelf)reflectie. Het is dan moeilijk om beter te gaan presteren. Reflecteren heeft te maken met feedback en onderwerp op zich.

 

 

References

Johari windows. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Johari_window

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

Ons mensbeeld

Posted on October 18, 2021 at 9:25 PM Comments comments (21)

Ons mensbeeld

 

DRAFT 1.0

 

19 oktober 2021

 

Maar mijn vriend, sinds de middelbare school, Anthony Guillermo, vroeg mij te reflecteren over het mensbeeld van de Yu di Kòrsou. Een mensbeeld is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat het betekent mens te zijn. Mensbeelden zijn verbonden met (historische bepaalde) filosofische, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen.

Bregman heeft iets gezegd over het mensbeeld in het algemeen. Zijn stelling is dat de meeste mensen deugen (Bregman R. , 2019). Als ik nog even verder zoek naar de Nederlandse situatie stuit ik op het volgende, over het mensbeeld van de PvdA in 2012, geschreven door een politiek filosoof: “Niet het liberale mensbeeld van de concurrerende mens, maar de erkenning dat mensen van nature schatplichtig zijn aan elkaar dient daarbij het vertrekpunt te vormen.” (Cornelissen, 2012)

 

Ik denk aan mijn eerder gemaakte opmerkingen over trust. Ik stelde dat wij low trust zijn. Dan kom ik tot de conclusie dat wij een negatief mensbeeld hebben; de mens is niet te vertrouwen en uit op eigenbelang of dat van de Family & Friends. Het is corruptie en je moet voor jezelf zorgen.

Als ik er verder over nadenk, is ons mensbeeld een Caribisch, Latijns Amerikaans mensbeeld geworden en dat zou kunnen komen doordat wij op dat niveau zijn geraakt.

Dat is niet altijd zo geweest en is niet over de hele linie. De Yu di Kòrsou kan ook zeer verzorgend zijn. Maar hoe komt het dat wij zo zijn verhard? Of is het slechts een kleine groep die in de criminaliteit zit?

Hoe is het mensbeeld van de jongere generaties? Ook hier zie ik verschillen. Er zijn idealisten, creatieve en sportievelingen. Het is van alle tijden, ik bedoel de jaren vijftig en zestig, de subculturen van jongeren, op zoek naar hun eigen identiteit. Feit is wel dat jongeren de problemen van vandaag zullen moeten oplossen, als het ons niet lukt. Ik doel op de klimaatcrisis, het pensioenstelsel en de groeiende ongelijkheid, om maar een paar te noemen.

Kortom, ik weet niet hoe het zit met het mensbeeld van de Yu di Kòrsou. Dit zou onderzocht moeten worden.

 

 

References

Bregman, R. (2019). De meeste mensen deugen. de Correspondent.

Cornelissen, W. (2012, december 12). PvdA heeft het liberale mens- en maatschappijbeeld overgenomen. Retrieved from www.trouw.nl: https://www.trouw.nl/nieuws/pvda-heeft-het-liberale-mens-en-maatschappijbeeld-overgenomen~bce8a551/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

Mindset Curaçao

Posted on October 17, 2021 at 6:20 PM Comments comments (11)

Mindset Curaçao

 

DRAFT 1.0

 

Ik dacht dat ik dit onderwerp al had aangesneden. Maar dat is niet zo, dat was elders. Ik had het over de volksaard. Ik zei toen moeite te hebben met dit soort concepten, want je zet een heel land weg.

Wat is mindset nu eigenlijk? De mindsettheorie is van Carol Dweck. Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop mensen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Mensen met een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Mensen die sterk denken vanuit een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen (Dweck, 2006).

Tegenwoordig wordt het woord gebruikt zonder een direct verband met deze theorie. In de visie Curaçao schreef ik het volgende over onze mindset (Goede M. , 2020).

2020

Scenarios 2.0 and 3.0

 

I

Win - Lose

Scarcity mentality

Victim

Dependent

Self-hate

Gang/ excluding

Family and friends

Egoistic

Discourages

Opportunistic

Not accountable (kuchu a korta’mi)

Mental slavery

Not liable

Does not comply

Spends

Not creative in a productive way

Talks

Driven by money

Corruptible

Analogue

Local

One culture

Imports

Consumes food

Fast food

Not sustainability-oriented

All chiefs, no Indians

Breaks down

Nanzi

Gobiernu must do it

No tin sen

Fears and hates

Child

Figuur 11: Mindset Curaçao

 

Er is in 2020 door anderen ook onderzoek gedaan naar de mindset, maar het laatste wordt is niet gezegd, en wat belangrijker is, is dat er daarmee nog niets verandert.

 

References

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

Goede, M. (2020). Vision Curacao 2030, Version 5.0. Retrieved from www.curacao2030.net: https://www.academia.edu/43409840/Vision_Curacao_2030_version_5_0

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

Abbb

Posted on October 16, 2021 at 7:30 PM Comments comments (6)

Abbb

 

DRAFT 1.0

 

17 oktober

 

Wie eens het vak bestuursrecht heeft gevolgd, weet dat wij het hebben over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De abbb's behelzen een aantal beginselen die ontstaan zijn uit jurisprudentie om de gedragsregels van de overheid ten opzichte van de burger te regelen; dit is middels wetgeregeld. Ik ben in het vak ingewijd met de toen beschikbare versie van het boek van van Wijk (van Wijk, Konijnenbelt, & van Male, 2014).

Abbb's kunnen onderscheiden worden in formele beginselen en materiële beginselen. De formele beginselen houden in dat iedere bevoegdheid van de overheid om besluiten te mogen nemen moet terug te voeren zijn op bevoegdheid die door de formele wetgever is toebedeeld: Legaliteitsbeginsel , zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, fair-play-beginsel, verbod op détournement de procédure.

De materiële beginselen hebben betrekking op de inhoud van bestuursbesluiten: sSecialiteitsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, materiële rechtszekerheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, verbod van détournement de pouvoir, vertrouwensbeginsel.

Het gaat er dus omdat de de burger wordt beschermd tegen de overheid; zijn overheid (Stout, 2015). Als wij kijken naar ontwikkelingen Op Curaçao en in Nederland. In Nederland weet ik niet zeker, maar op het eiland leven wij al enige tijd onder de noodwet, waardoor de overheid bijzonder veel macht heeft. De minister-president wordt opperbevelhebber genoemd en hij noemt zichzelf lider maksimo di país. De minister van VVRP laat weten dan hij geen makamba’s wil in topfuncties. In Nederland heeft de kindertoelagenaffaire duidelijk gemaakt hoe zwak de positie is van de burger ten opzichte van de overheid. Laatst blijkt dat de marechaussee mag discrimineren bij grenscontrole (Rechtbank: marechaussee mag etnisch profileren bij vreemdelingentoezicht-, 2021).

Ik concludeer, ook op basis van eigen ervaring, dat de positie van de burger ten opzichte van de overheid erg zwak is , en wordt met de dag zwakker. Er is nog een zeer lange weg te gaan om de burger te beschermen tegen zijn overheid.

 

 

References

Rechtbank: marechaussee mag etnisch profileren bij vreemdelingentoezicht-. (2021, september 22). Opgehaald van www.nrc.nl: https://nieuws/2021/09/22/rechtbank-marechaussee-mag-etnisch-profileren-bij-vreemdelingentoezicht-a4059212#:~:text=onze%20medewerkers%20thuis.-,Rechtbank%3A%20marechaussee%20mag%20etnisch%20profileren%20bij%20vreemdelingentoezicht,tot%20control

Stout, H. (2015). De Nederlandse Rechtsstaat. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V.

van Wijk, H., Konijnenbelt, W., & van Male, R. (2014). Hoofdstukken van bestuursrecht.

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

 

Moreel gezag

Posted on October 15, 2021 at 7:55 PM Comments comments (11)

Moreel gezag

 

DRAFT 1.0

 

16 oktober 2021

 

Van alle vormen van gezag, heb ik het meest met moreel gezag. Moreel gezag betekent dat je je bewust bent van de kernwaarden die voor de samenleving en voor jou belangrijk zijn en dat je hier bewust en actief naar handelt. Het gaat hier om specifieke waarden, namelijk om de waarden die gaan over wat ‘goed’ en ‘slecht, is.

Ik zie het als een vorm van gezag dat los staat van (formele) positie, geld, aanzien, status of wat dan ook; gezag hebben om zich uit te spreken over zaken.

Het betekent dat een persoon met moreel gezag, zelf geen boter op het hoofd heeft. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor kerken en pastoors om zich uit te spreken tegen sexueel misbruik. En toch moeten ze het blijven doen, maar ze hebben het zich niet makkelijk gemaakt.

Een schoon voorbeeld van moreel gezag kwam van de first lady Michelle Obama, toen ze zei: “When they go low, we go high”. Ze heeft het naar aanleiding van haar boek “Becoming” (Obama M. , 2018) eens uitgelegd:

 

Going high’ doesn’t mean you don’t feel the hurt, or you’re not entitled to an emotion,” she explained. “It means that your response has to reflect the solution. It shouldn’t come from a place of anger or vengefulness. Barack and I had to figure that out. Anger may feel good in the moment, but it’s not going to move the ball forward (Bruner, 2018).

 

Op Curaçao zijn er bijna geen mensen meer over met moreel gezag. Het komt ook door hun eigen toedoen. Ze hebben “fouten” gemaakt. En het komt ook door dat via sociale media die worden uitgebuit. Maar het komt zeker door massa karaktermoord dat is gepleegd vanaf 2005 met een piek rond 2010, door bepaalde politieke partijen. Alle mensen met moreel gezag moesten het ontgelden. Het is nu minder maar gaat nog steeds door. Het gevolg is dat er geen moreel gezag is en mensen die dat hebben zich liever niet met de publieke zaak bemoeien. Een bijzonder geval zijn mensen die geen enkele hulp nodig hebben om hun moreel gezag te verkwanselen, zoals de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Met haar uitlatingen en gedrag, rondom het vaccineren, heeft ze alle moreel gezag verloren (Vaccinatie en privacy ter discussie, 2021).

 

 

 

References

Bruner, R. (2018, November 20). Michelle Obama Explains What 'Going High' Really Means. Retrieved from time.com: https://time.com/5459984/michelle-obama-go-high/

Obama, M. (2018). Becoming. Penguin Viking.

Vaccinatie en privacy ter discussie. (2021, juli 19). Antilliaans Dagblad. Retrieved from https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/23990-vaccinatie-en-privacy-ter-discussie

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

 

Arbeidsproduktiviteit, transactiekosten en Cost of doing business op Curacao

Posted on October 14, 2021 at 6:40 PM Comments comments (16)

Arbeidsproduktiviteit, transactiekosten en Cost of doing business op Curacao

 

DRAFT 1.0

 

15 oktober 2021

 

Arbeidsproductiviteit, transactiekosten en cost of doing business op Curaçao. Ik ben onderweg om een röntgenfoto te laten maken van mijn schouder. Onderweg kom ik op het idee om even een het over onze held Pedro Luis Brion (Riedel, 2008) op te halen. Een voetnoot is dat deze historicus leraar van het tweede jaar was op mijn lagere school, Mgr. Niewindt College. Een paar dagen eerder wees zijn dochter op het bestaan van dit boek. Als ik de winkel binnenstap, ga ik direct naar de boekenrek, want zoveel boeken hebben onze boekhandels niet. Ik zie het boek niet maar zie wel diverse nummers van het tijdschrift Kristòf liggen, maar niet het nummer over Brion en Carlos Manuel Piar waar ik ook naar op zoek ben (Kristòf, 2021). Uiteindelijk benadert een dame mij en vraag of ik het kan vinden. Ik vraag of ze het nummer heeft dat ik zoek, het is het meest recente nummer. Na even stellen wij vast dat ze het nummer niet hebben, maar ze meldt dat ze sinds kort wel een boek over Brion heeft. Ik zeg: “daar ben ik voor gekomen, waar staat het?”. Het blijkt ergens ander in een vitrinekast te staan. Ze gaat op zoek naar de sleutel. Er zijn maar twee exemplaren over. Dan blijkt ze het niet geprijsd te hebben. Een collega wordt erbij geroepen. Het wordt geprijsd en ik kan tappen en ben minuten later dan gepland weer in de auto. Op weg naar het ziekenhuis stap nog even bij een andere boekhandel. Daar hebben ze het tijdschrift wel. Er wordt nog een klant voor mij geholpen, aan de kassa. Het gaat niet snel. Dan ben ik aan de beurt. Alles wordt klaar gemaakt, de caissière vraagt nog even hoe het mij gaat. Ik kan tappen. Het boek moet nog in een zakje, met plakband. Wat een verspilling. Als ik wil weglopen blijkt het bonnetje niet in de dichtgeplakte zak te zitten. Al met al was ik meer tijd kwijt aan de kassa's dan het boek of tijdschrift in handen krijgen.

Ik moet denken aan toen ik mijn broer in Leiden steeds vroeg om een boek voor mij mee te nemen. Hij klikte steeds op lokale boekhandels en voor ik het wist viel het bij hem door de deur; zonder extra kosten. Ik moet gelijk denken aan de astronomische bedragen die wij betalen, als spullen hier met de post worden gehaald.

Bij het ziekenhuis, wordt ik ontvangen door de bewaker, alias portier. Een vriendelijke man. Ik moet wel een medisch mondkapje hebben. Gelukkig heb ik die, anders kwam ik niet binnen. Even buiten wachten. Dan mag ik binnen. Ik zeg dat ik een afspraak kon maken. Tussenhaakjes, ik was in de ochtend via Whatsapp al bezig, maar het leek mij omslachtig. Ik hoefde helemaal geen afspraak te maken. Ik kon plaatsnemen in de wachtkamer. Vijftien minuten later reed ik weg, met de boodschap dat de foto morgen, via email, verzonden zou worden naar de huisarts, die het weer zal doorsturen naar de fysiotherapeut.

Thuis gearriveerd wil ik het werk oppakken, maar kan alleen doorwerken aan documenten die niet in de cloud zijn, want FLOW is uit de lucht.

Laten ik mij beperken tot de boekhandel: Ik moest twee bezoeken en wachten, om te bemachtigen wat ik nodig heb. In Nederland of de VS hoefde ik niet eens van huis als ik het niet wil. Ik zou het wel doen, snel de boeken kopen en in hun café beginnen te lezen.

De arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie van één werknemer in een bepaalde periode. Daar verschijnen regelmatig ingewikkelde rapporten over. “De ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit is op Curaçao één van de oorzaken van de achterblijvende economische groei. Afhankelijk van de gekozen meetmethode daalde de arbeidsproductiviteit tussen 2010- 2017 met 0,7-1,1 procent gemiddeld per jaar.” (van Buiren & Ernst, 2019) Maar het gaat over het verhaal wat ik hier vertel. Het trainen van personeel en verbeteren van processen zou veel kunnen verbeteren.

 

 

References

Kristòf. (2021). Kristòf, 22(3).

Riedel, R. (2008). Un otro kara di Luis Brion. Antilliaans Dagblad.

van Buiren, K., & Ernst, L. (2019, februari). Kerncijfers Caribisch deel Koninkrijk; Economische, financiële en sociale ontwikkelingen 2010-2017. Opgehaald van https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/kerncijfers_koninkrijk_definitief_19022019.pdf

 

 

Dr. Miguel Goede

 


Rss_feed