Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Tot slot, het slot

Posted on October 26, 2021 at 11:50 PM Comments comments (1587)

Tot slot, het slot

 

DRAFT 1.0

 

27 oktober 2021

 

Dit is de laatste DRAFT 1.0. Een lang jaar schreef ik dagelijks (365) een tekst over governance die ik publiceerde op het internet. Het valt toevallig samen met het zien van de zestigste en laatste aflevering van de Netflix serie “Bolívar” (Uribe, 2019).

Aan het eind van zijn leven zou Bolívar hebben gezegd: ‘¡He arado en el mar y he sembrado en el vient...

Read Full Post »

Lock Step of 5.0?

Posted on October 24, 2021 at 7:35 PM Comments comments (2214)

Lock Step of 5.0?

 

DRAFT 1.0

 

25 oktober 2021

 

 

Het is bizar dat tien jaar geleden de Rockefeller Foundation scenario’s heeft ontwikkeld voor pandemie (The Rockefeller Foundation, 2010).

De vier zijn:

Scenario 2.0. (Centralized/I). Lock Step

Scenario 3.0. (Decentralized/I). Hack Attack

Scenario 4.0. (Centralized/We). Clever Together

Scenario 5.0. (Decentralized/We). Smart Scramble

...

Read Full Post »

Piar al Panteón Nacional

Posted on October 22, 2021 at 7:05 AM Comments comments (2209)

Piar al Panteón Nacional

 

DRAFT 1.0

 

22 oktober 2021

 

Dat Manuel Carlos Piar, in november 2021, bijgezet zal worden in het Panteón Nacional is nagenoeg een feit. Dat heeft president Nicolás Maduro verklaart en beveelt in juni 2021, naar aanleiding van onderzoek van prof. Hildelisa Cabello Requena (Restos simbólicos del prócer independentista Manuel Piar serán llevados al, 2021). Hij deed deze uitspraak, volgen...

Read Full Post »

Feedback schenken

Posted on October 21, 2021 at 3:25 PM Comments comments (2082)

Feedback schenken

 

DRAFT 1.0

22 oktober 2021

 

Feedback is een onontbeerlijk geschenk voor (persoonlijke) ontwikkeling; het verder ontwikkelen van ons zelfbeeld. Wij zijn niet goed in het ontvangen van feedback? Hebben wij lange tenen? Kunnen wij wel feedback geven, laat staan schenken?

Feedback is terugkoppeling aan iemand of een instanties over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Dit is waardevol om te ontvangen als je jezelf, org...

Read Full Post »

Ons zelfbeeld

Posted on October 20, 2021 at 11:45 AM Comments comments (1597)

Ons zelfbeeld

 

DRAFT 1.0

 

20 oktober 2021

 

Wij hebben het over volksaard, mensbeeld, mindset, maar hoe zit het met ons zelfbeeld. Een zelfbeeld is een denkbeeldige spiegel die men zich voorhoudt, maar een zelfbeeld houdt niet in dat iemand werkelijk ook is. Het is meer hoe de persoon denkt over zichzelf en daar een beeld bij schept. Iemand kan een laag beeld, maar een hoog zelfbeeld hebben.

Het zelfbeeld is persoonsgebonden. Sommige ...

Read Full Post »

Ons mensbeeld

Posted on October 18, 2021 at 9:25 PM Comments comments (7180)

Ons mensbeeld

 

DRAFT 1.0

 

19 oktober 2021

 

Maar mijn vriend, sinds de middelbare school, Anthony Guillermo, vroeg mij te reflecteren over het mensbeeld van de Yu di Kòrsou. Een mensbeeld is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat het betekent mens te zijn. Mensbeelden zijn verbonden met (historische bepaalde) filosofische, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen.

Bregman heeft iets gezegd over het mensbeeld...

Read Full Post »

Mindset Curaçao

Posted on October 17, 2021 at 6:20 PM Comments comments (3475)

Mindset Curaçao

 

DRAFT 1.0

 

Ik dacht dat ik dit onderwerp al had aangesneden. Maar dat is niet zo, dat was elders. Ik had het over de volksaard. Ik zei toen moeite te hebben met dit soort concepten, want je zet een heel land weg.

Wat is mindset nu eigenlijk? De mindsettheorie is van Carol Dweck. Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop mensen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun int...

Read Full Post »

Abbb

Posted on October 16, 2021 at 7:30 PM Comments comments (2248)

Abbb

 

DRAFT 1.0

 

17 oktober

 

Wie eens het vak bestuursrecht heeft gevolgd, weet dat wij het hebben over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De abbb's behelzen een aantal beginselen die ontstaan zijn uit jurisprudentie om de gedragsregels van de overheid ten opzichte van de burger te regelen; dit is middels wetgeregeld. Ik ben in het vak ingewijd met de toen beschikbare versie van het boek van van Wijk (van Wijk, Konijnenbelt, &a...

Read Full Post »

Moreel gezag

Posted on October 15, 2021 at 7:55 PM Comments comments (1214)

Moreel gezag

 

DRAFT 1.0

 

16 oktober 2021

 

Van alle vormen van gezag, heb ik het meest met moreel gezag. Moreel gezag betekent dat je je bewust bent van de kernwaarden die voor de samenleving en voor jou belangrijk zijn en dat je hier bewust en actief naar handelt. Het gaat hier om specifieke waarden, namelijk om de waarden die gaan over wat ‘goed’ en ‘slecht, is.

Ik zie het als een vorm van gezag dat los staat van ...

Read Full Post »

Arbeidsproduktiviteit, transactiekosten en Cost of doing business op Curacao

Posted on October 14, 2021 at 6:40 PM Comments comments (1653)

Arbeidsproduktiviteit, transactiekosten en Cost of doing business op Curacao

 

DRAFT 1.0

 

15 oktober 2021

 

Arbeidsproductiviteit, transactiekosten en cost of doing business op Curaçao. Ik ben onderweg om een röntgenfoto te laten maken van mijn schouder. Onderweg kom ik op het idee om even een het over onze held Pedro Luis Brion (Riedel, 2008) op te halen. Een voetnoot is dat deze historicus leraar van het tweede jaar was op mijn l...

Read Full Post »