Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

En als wij rationeel willen zijn; onderscheid formele en substantiële rationaliteit

Posted on June 14, 2022 at 1:35 PM Comments comments (53)

En als wij rationeel willen zijn; onderscheid formele en substantiële rationaliteit

 

DRAFT 2.0

 

15 juni 2022

 

Rationaliteit wordt bij ons gepersonifieerd door onze professionals. Zeg maar, mensen met een hogere opleiding. Zij komen niet verder dan formele rationaliteit. Wie formeel rationeel handelt, stelt zich geen vragen bij de zin of de waarde van de doelstellingen die men nastreeft of de procedures die men volgt; hij volgt ze gewo...

Read Full Post »

Leaders eat last

Posted on June 13, 2022 at 7:00 PM Comments comments (68)

Leaders eat last

 

DRAFT 2.0

 

14 juni 2022

 

Dat is de titel van een boek van Simon Sinek uit 2017. Hij argumenteert dat een echte leider zichzelf op de laatste plaats stelt en bereid is zich op te offeren voor de organisatie en als het moet dat ook doet. Dat stuurt de boodschap uit naarde mensen in de organisatie dat ze gedekt zijn, geborgen zijn, en zij op hun buurt ook bereid zijn zich in te zetten en als moet op te offeren voor het gehee...

Read Full Post »

We slaves of Suriname

Posted on June 13, 2022 at 10:55 AM Comments comments (23)

We slaves of Suriname

 

DRAFT 2.0

 

13 juni 2022

 

Ik heb de Engelse vertaling van het boek van Anton de Kom, “Wij slaven van Suriname” (de Kom & McKay, 2022). Het origineel kwam uit in 1934 in het Nederlands van toen. Een van die oude edities stond altijd in de boekenkast thuis, toen wij opgroeiden. Ik hoorde dat er een versie in het hedendaags Nederlands beschikbaar is en vroeg mijn zus om die op de sturen. Het was een misve...

Read Full Post »

Stagnatie of al stagflatie op Curaçao?

Posted on June 12, 2022 at 11:55 AM Comments comments (72)

Stagnatie of al stagflatie op Curaçao?

 

DRAFT 2.0

 

13 juni 2022

 

Vrijdag was ik de enige klant bij het pompstation. Ik vroeg daar wat er aan de hand was, en men vertelde mij dat er minder benzine wordt gekocht. Een zelfde patroon zie ik nu ook in de supermarkets. Met de het stilvallen van de economie, valt ook het sociale leven stil, want een groot deel van het sociaal leven is onderdeel van de economie, bijvoorbeeld de horeca. Gratis...

Read Full Post »

Een (nieuw) sociaal contract voor Curaçao

Posted on June 11, 2022 at 8:00 AM Comments comments (132)

Een (nieuw) sociaal contract voor Curaçao

 

DRAFT 2.0

 

11 juni 2022

 

De samenleving is gebaseerd op een sociaal contract. Het sociaal contract is de filosofie dat de legitimiteit van het gezag van de staat over het individu voortkomt uit een contract dat tussen beiden is afgesloten. Veelal is dit impliciet en wordt dit hypothetische contract in het verleden geplaatst.

Het sociaal contract is aan revisie toe. Op de eerste plaats o...

Read Full Post »

In het oog van de orkaan/crisis

Posted on June 10, 2022 at 8:10 AM Comments comments (94)

In het oog van de orkaan/crisis

 

DRAFT 2.0

 

10 juni 2022

 

Gepensioneerden hebben het zwaar. De voedselbank heeft het druk. Maar de Statenleden blijven reizen. Een enkeling heeft het wel in de gaten, dat het echt crisis is voor de burger. Het valt mij op dat vooral de jonge parlementsleden niet in de gaten hebben wat de burger meemaakt. De politici leven met hun rug naar de samenleving toe.

In het laatste rapport van IMF wordt ook op ...

Read Full Post »

De crisis is echt en er is toch een goede vibe

Posted on June 9, 2022 at 7:10 AM Comments comments (136)

De crisis is echt en er is toch een goede vibe

 

DRAFT 1.0

 

9 juni 2022

 

Wij gaan door een heftige periode hen. Wij ervaren de verandering van een tijdperk, versneld door de pandemie, de recessie, de oorlog, de inflatie. Vele mensen en steeds meer mensen komen in een moeilijke hoek te zitten. Zij die een goed vast inkomen hebben, hebben de pech dat ze het niet zien aankomen. Maar toch is er ook een goede vibe. Als er meerdere internationale...

Read Full Post »

Change en bibliotheken

Posted on June 8, 2022 at 9:40 AM Comments comments (99)

Change en bibliotheken

 

DRAFT 2.0

 

8 juni 2022

 

Chnage en bibliotheken

 

DRAFT 2.0

 

8 juni 2022

 

Hier enkele punten uit mijn keynote van gisteren bij ACURIL. Het gaat om omgaan met veranderingen. De rode draad van het verhaal zijn boeken, publicaties en ervaringen.

De definitie van verandering is: migreren van een ongewenste situatie niet duurzame situatie naar gewenste duurzame si...

Read Full Post »

The Change of an Era

Posted on June 6, 2022 at 7:20 PM Comments comments (102)

The Change of an Era

 

DRAFT 2.0

 

7 juni 2022

 

Vandaag is het zo ver. Ik mag een keynote houden over verandering, voor een internationaal gezelschap van ongeveer honderdvijftig personen van de Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL) 2021-2022. Ik heb in totaal zestig minuten. De uitdaging is dat over dit onderwerp er bibliotheken vol zijn geschreven en er een zinnige selectie gemaakt moeten worden....

Read Full Post »

The crazy ones

Posted on June 5, 2022 at 8:10 PM Comments comments (22)

The crazy ones

 

DRAFT 2.0

 

6 juni 2022

 

Op 23 augustus 2019, voor de pandemie, hield ik op uitnodiging van mijn vriend Raymond Jamanika, Curaçao Investment & Export Promotion Agency, voor de JCI, een voordracht in het kader van de conferentie “Remote Work Works” een voordracht. De vraag die ik moest beantwoorden is: wie investeert op Curaçao?; wie zijn de investeerders? Ik had al eerder over nagedacht en gebruikte...

Read Full Post »