Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

The Old Boys Network

Posted on January 23, 2022 at 7:50 AM Comments comments (55)

The Old Boys Network

 

DRAFT 2.0

 

23 januari 2022

 

Ik heb de term old boys network lang niet gehoord en het kwam niet meer bij mij op. Ik denk omdat ik het als a fact of life beschouw. Wat is de old-boy netwerk in de sociologie?: een informeel systeem waarin vermogende c.q. invloedrijke mannen met dezelfde sociale en educatieve achtergrond elkaar helpen.

Op Curaçao heb ik de term eigenlijk nooit gehoord, maar het fenomeen bestaat...

Read Full Post »

Berouw komt na de zonde

Posted on January 21, 2022 at 3:35 PM Comments comments (245)

Berouw komt na de zonde

 

DRAFT 2.0

 

22 januari 2022

 

Zonde, berouw, boete, vergeving.

Ik las dat de bestuurder van de universiteit beterschap heeft beloofd wat betreft de corporate governance (UoC belooft beterschap, 2022).

Ik moest denken aan de minister GMN die door het stof ging in het parlement en schuld en spijt bekende. Zij werd door de coalitie vergeven; ze overleefde twee moties van wantrouwen.. De minister zag in dat z...

Read Full Post »

â??Bederft systeemâ?� van benoeming van kabinetsmedewerkers op Curaçao

Posted on January 21, 2022 at 6:50 AM Comments comments (26)

“Bederft systeem” van benoeming van kabinetsmedewerkers op Curaçao

 

DRAFT 2.0

 

21 januari 2022

 

Gisteren besloot kabinet Pisas om het aantal medewerkers van ministers te verhogen van vijf naar zeven. Dit leidde tot veel consternatie, want vele kiezers en bedrijven hebben het als gevolg van de pandemie zwaar te verduren, en dit kabinet heeft beloofd dat ze voor het volk zijn en dat het nu de buurt van het volk was.

Wa...

Read Full Post »

Wij zijn ver van (Curaçao)huis

Posted on January 19, 2022 at 4:00 PM Comments comments (302)

Wij zijn ver van (Curaçao)huis

 

DRAFT 2.0

 

20 januari 2022

 

In Holland staat een huis

In Holland staat een huis

In Holland staat een huis, ja, ja

Van je singela singela hopsasa

 

Het Curaçaohuis is, net als te veel zaken, een soap geworden. Het is de opvolger van wat vroeger het Antillenhuis was, aan Badhuisweg in Den Haag, niet ver van het strand van Scheveningen. Het zijn historische panden; l...

Read Full Post »

Reflection in action

Posted on January 19, 2022 at 7:40 AM Comments comments (74)

Reflection in action

 

DRAFT 2.0

 

19 januari 2022

 

Reflection wordt doorgaans geassocieerd met terugtrekken, contempleren en mediteren. Actie wordt gezien als niet meer nadenken, maar doen.

Als wij naar sport kijken wordt de scheiding al minder dichotoom. Een competitie wordt gepland en voorbereid. Voor ieder wedstrijd is er een strategie die op het speelveld wordt uitgevoerd. Maar tijdens de wedstrijd analyseert de technische staf; e...

Read Full Post »

Check and balance lijkt soms checks and obstalces

Posted on January 17, 2022 at 7:00 PM Comments comments (371)

Check and balance lijkt soms checks and obstalces

 

DRAFT 2.0

 

18 februari 2022

 

Checks and balances (C&B) komt oorspronkelijk uit het staatsrecht en refereet hoe de drie machten elkaar controleren en in evenwicht worden. C&B is uitgeduid en is misschien zelfs gaan woekeren. Dit op ten mintens twee manieren. Binnen het domein van de staat is een web aan C&B ontstaan. Een wet moet soms niet alleen langs de Raad van Advies maar oo...

Read Full Post »

Leren is transformeren

Posted on January 17, 2022 at 7:30 AM Comments comments (101)

Leren is transformeren

 

DRAFT 2.0

 

17 januari 2022

 

In het dagelijks leven kom ik steeds meer mensen tegen met een opleiding die weinig hebben geleerd. Vaak zie ik geen verschil tussen voor en na de opleiding. Het heeft te maken met wat men onder leren verstaat. Velen volgen een cursus, een training; of halen gewoon de vakken, worstelen met een scriptie en klaar is Kees.

Volgens mij is leren transformeren. Alles wat je leert verander...

Read Full Post »

Plan and do

Posted on January 16, 2022 at 7:15 AM Comments comments (242)

Plan and do

 

DRAFT 2.0

 

16 januari 2022

 

Wij blijven plannen en acties (uitvoering, implementatie, doen) als twee gescheiden activiteiten zien. Dit stamt uit de de tijd dat plannen primair een activiteit was dat zich voordeed in de bouw en techniek. Toen sprak men nog van blueprint maken. Voor de uitvoering moet de blueprint af zijn. Andere klassieke vormen van planning stammen uit het militaire gebeuren. Zaken als logistieke planning, pro...

Read Full Post »

Teveel plannen?

Posted on January 15, 2022 at 8:05 AM Comments comments (232)

Teveel plannen?

 

DRAFT 2.0

 

15 janauri 2022

 

Als je vraagt om een plan hoor je gelijk, er zijn te veel plannen, laten wij nu eens iets uitvoeren. Dat noemt men paralysis by analysis. Of op de vluchten naar de toekomst, want door te plannen hoeft men niets te doen.

Ja, er zijn te veel plannen. Maar plannen zijn altijd plaats en tijd gebonden. Man kan niet vijf jaar later een plan implementeren. Het moet geactualiseerd worden. Men zegt...

Read Full Post »

Zijn er dan geen lichtpuntje op Curacao?

Posted on January 14, 2022 at 9:30 AM Comments comments (191)

Zijn er dan geen lichtpuntje op Curacao?

 

DRAFT 2.0

 

14 januari 2022

 

Er zijn zeker lichtpuntje? Ggisteren zag ik drie. Per 15 januari 2022 zijn interbancaire transacties tussen de eilanden instant verwerkt. Dat zal het betalingsverkeer zeker ten goede komen (Betaling 24/7/365; CBCS, lokale banken en Worldline maken Instant Payments mogelijk, 2022).

In de staten wordt er een presentatie gehouden over de digitalisering van het onderwi...

Read Full Post »

Rss_feed