Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Waarom kleinschallig territoria (eilanden) niet functioneren

Posted on December 6, 2015 at 12:10 AM

Reflectie: Ik na jaren heb ik een antwoord op de vraag waarom kleine samenlevingen niet fuctioneren kunnen verwoorden. Het gaat om loyaliteit. Het moet zijn loyaliteit aan waarden en normen, principes. Dit boven loyaliteit aan jouw naasten. In kleine samenlevingen gaat niets boven loyaliteit aan de persoon. Je laat jouw mensen nooit vallen, ookal zijn ze fout. Loyaliteit aan de principes is verraad (traishon).

 

Als er onrecht wordt aangedaan; principes geschonden is er niets aan de hand. De vrienden van de slachtoffer moeten maar kijken wat ze kunnen doen. Het is niet mijn zaak.

 

Vooral als ze fout zijn...

 

Het belang van de stam gaat voor het belang van het individu. Blind volgen van de leider, ook al is hij fout, trouwesn hij/zij is nooit fout want de leider (chief) weet het beter. Hij heeft ons belang voor ogen.

 

Het zijn meerdere stammen, met meerdere leiders, die maken meerdere fouten....

 

Ja, het zijn "gangs" en we beleven een "gang war" oftwel stammen oorlog. Vroeger waren het politieke partijen.

Een kleine gemeenschap is zodoende verworden tot een vreselijk asociale samenleving.

Voor henzelf is dat niet zo. Ze zien zichzelf als een hechte samenleving die voor elkander opkomt. Er is geen sprake van individueel denken. Wij, als groep/stam . . . . .

 

Ken je het boek ' Lord of the flies'?

Staat in dat boek een argument?

Geen leider leidt tot anarchie.

Is toch niet het onderwerp? Hoe wel? Trouwens er is een verschil tussen leider en een systeem van leiderschap.

 

Maar er is een leider, want anders werkt het tribale systeem uiteraard niet.

Je ziet wat er van verworden is in diverse landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten het aflopen decennium.

 

Blijkbaar heeft Vladimir Poetin het boek inmiddels ook gelezen

 

Tribale gemeenschappen werken met één leider, veelal niet met een systeem van leiders. De kliek om de leider volgt de leider slechts.

 

Kleine gemeenschap, tribalisme, loyaal aan de stam en de leiders. sacrifice self for the clan, belief in superstition, etc. Is allemaal al uitgedokterd door Dr. Clare W. Graves.

 

klopt. spiral dynamics ken ik. rood zegt niet dat het ontwikkeld wordt door kleinschalligheid.

Like • Reply • December 2 at 12:37pm

Rood is de onbetwiste leider van de stam (purple). Red sees purple (de stam) als gebruiksvoorwerp.

 

Dit verklaard veel. (Rood van spiral dynamics legt geen link met kleinschaligheid.) Neem nu service. Service level is een serie normen. Wij leven deze normen niet na. We kijken wie voor ons staat als client en dan "nos ta hasi e persona un fabor". Sevice is een gunst die wordt verleend. "Si bo no gust, bo laga" Als je niet tevreden bent, kun je opdonderen. Gevolgen voor de omzet etc. (marktprincipes) zijn niet relevant.

 

Klopt rood niveau III, die is de grote egoist. Rood is degene die paars niveau II, de stam kiest als leider. En ze volgen hem en zijn loyaal en rood gebruikt de groep voor zijn eigen belang.

 

Klopt rood niveau III, die is de grote egoist. Rood is degene die paars niveau II, de stam kiest als leider. En ze volgen hem en zijn loyaal en rood gebruikt de groep voor zijn eigen belang.

 

Dit principe van de persoonlijke loyaliteit verklaard ook waarom management en politiek niet kunnen functioneren. Om met het laatste te beginnen. Je stemt niet voor een ideologie en programma (serie principes) maar een persoon. In ruil wordt je gecompenseerd; patronage. Organisatie nemen geen mensen in dienst die voldoen aan een profiel, maar "family and friends". Sollicitatie-procedures, beoordelingen etc. zijn allemaal een farce.

Je hebt twee opties: meedoen of niet meedoen. Wat is wijsheid

Je doet er NIET aan mee ... NOOIT !!

Waarom niet? Blijkbaar is het normaal.

meedoen is tegen je eigen principes en waarden ingaan, gaat geen stand houden. Niet meedoen, wordt je uitgekotst en op alle mogelijke manieren tegengewerkt, tot mogelijke vervolging aan toe. Het enige is een groep gelijkgestemden vinden om een tegenwicht te vormen tegen dit gebeuren. Alhoewel we dmv gebruikmaking (trias politica) van de rechterlijke macht de fouten cq corruptie zouden kunnen blootstellen. Lange strijd, hebben we eigenlijk geen tijd voor. Er moet nu verandering komen.

je doet er niet aan mee omdat niet te leven valt op den duur in een samenleving die draait; niet te leven voor de anderen, maar ook niet meer te leven voor de "loyalisten" die zichzelf ook moeten gaan uitventen ( loyaal zijn ) en zichzelf verliezen. Jezelf verliezen is een van de erge dingen die een mens kunnen overkomen.

Systemen als Corporate Governance zijn allemaal "principal based". Als je eenmaal de wetmatigheid van de kleinschaligheid in de gaten hebt weet je dat dit nooit zal werken en wordt het nastreven van Corporate Governance bijna lachwekkend. Wat nu?

 

Wat is het probleem? We zijn rood, "so what"? Het probleem is dat de economie globaal is. Het is blauw, oranje en groen. Rood volgt geen markt-principes en kun je geen zaken meedoen.

Klopt, egocentrisch en volledig gericht op eigen belang.

 

Marten Jan Groen Tsja ... je raakt er haast volkomen gedeprimeerd en moedeloos van. Er lijkt feitelijk geen bruikbare en/of haalbare oplossing te bestaan voor een tribale samenleving !!

 

Valse loyaliteit. Echte loyaliteit is altijd gebaseerd op principes van moraliteit. De valse loyaliteit komt voort uit a-sociale groepen bv gangsters.

 

Stop Snitchin’ refers to a criminal's attempt to persuade informants not to cooperate with law enforcement. Public officials, activists, and media outlets say that it is a campaign used by criminals to frighten people with information from reporting their activities to the police, whom they believe is an enemy

Juist. Het is de code van de gang(ster).

 

Wetenschap kent geen emoties Marten. Trouwen door het niet onderkennen van de werking van kleinschaligheid slaan economen de plank finaal mis. Maar Marten Jan Groen, zeg me dat het onzin is. Hoeveel is waar, hoeveel is onzin? Is dit een te deterministische redenering?

Het speelt in belangrijke mate !! Dat is een ding dat zeker is.

 

De kleinschaligheid van het eiland wordt wel onderkend door economen. Misschien niet in voldoende mate ...

Ik ken dit boek van mijn gepensioeneerde en gewaardeerde ex-collega niet. Maar economen reduceren het geheel tot "diseconomies of scale". Dit stelt: er onvoldoende volume om de prijs per eenheid te reduceren.

 

De discussie niet laten afdwalen. Resumerend: kleinschaligheid leidt tot tribalisme. Stemmen zijn paars en hebben een rode leider. In ons geval hebben we rivaliserende stammen, "gang war". Wel of geen leider is volgens mij niet de discussie.

Tribalisme leidt tot kleinschaligheid.

Ja, dat is onderdeel van de wetmatigheid. Kleinschaligheid van een eiland leidt tot tribalisme en tribalisme tot meer fragmentatie en tribalisme. Het worden verstrekkende mechanismes.

 

Die conclusie lijkt me niet juist, want ook landen als Afganistan, Pakistan, Irak en zelfs Syrië kennen een tribale samenleving. Je kunt hooguit stellen, dat een gebrek aan opleiding het verschijnsel zal versterken !!

 

De stelling is niet dat alleen in kleinschalige samenlevingen tribalisme voorkomt. Wel stel ik dat in kleinschalige samenlevingen met een klein territorium, deze niet te overkomen is. ook niet met scholing en opleiding. Dat bewijzen Curacao en Aruba.

==>> Resumerend: kleinschaligheid leidt tot tribalisme.

Stammen zijn paars en hebben een rode leider. In ons geval hebben we rivaliserende stammen, "gang war". Wel of geen leider is volgens mij niet de discussie.

 

Marten Jan Groen Ook een grote stad, bestaat feitelijk veelal uit buurten en/of dorpen. Toch werkt men samen.

Maar de menselijke maat blijft belangrijk bij alles.

In een stad kunnen buurten elkaar vinden en schaalvoordeel behalen, bij ons is er gewoon geen schaalvoordeel die relevant is.

Dat lijkt waar te zijn, want overal worden kleinschalige verkooppunten gecreëerd. Soms gaan ze nooit functioneren ook.

Good point. Neem nu mee dat iedereen zijn eigen partij wil hebben. Hoe verklaar je dat in deze kleine samenleving. Neem ook mee dat iedereen zijn eigen kerke wil starten.

Misschien is dat ingegeven door het beetje individualisme dat vanuit Europa is komen overwaaien ?! Ik kan het niet verklaren ...

Misschien komt het ook door de afwezigheid van een "echte" leider.

 

De stammen zijn gebaseerd op bloedverwantschap, etniciteit, taal, cultuur, bario, politieke partij, sociaal economische positie. Hoe zie jij het René Martina?

Klopt, dit was ook het succes van wijlen Wiels, een sterk leider voor zijn groep. Zocht een groep om de schuld te geven van hun stagnatie (makamba), een gezamenlijke vijand waartegen men ten strijde moest trekken. Bij voorbaat ben je gevrijwaard bij falen, want zij houden ons tegen. De groep wordt hechter en feller.

Populisme, de populist.

De stamvorming is ook rond negatieve gevoelens uit het verleden; negatieve emoties. Men gaat als stam vechten om de samenleving en de geschiedenis recht te zetten.

Bulls eye again my friend, ingrijpen van Nederland?

 

De mens, gemeenschappen ontwikkelen zich volgens een evolutionair proces. Pas als men geen antwoorden meer krijgt op het niveau waar men zit bevind, begint een ontwikkeling naar de volgende fase. Soms kan het systeem "closed of arrested' zijn waardoor er een stagnatie proces optreedt in de ontwikkeling. Mogelijk is er op Curacao door de braindrain, het uitsluiten van intellectuelen een totale stagnatie opgetreden.

Miguel Goede Juist! De samenleving loopt nooit vast, want als het vast loopt ga je naar Nederland. Of zie ik het fout?

Ja, helaas wel. Ten einde raad vertrek je. We ontkomen er bijna niet aan dat in dit stadium, partij politiek het eiland niet gaat redden. Dictatuur? Zaken kabinet? Revolutie: Stanley Brown?

Like • Reply • December 2 at 2:12pm

 

Marten Jan Groen en Omayra Leeflang in jullie punt zit meer in dan jullie zelf beroeren. De code van persoonlijke loyaliteit is gelijk aan de code van de (grensoverschrijdende) criminaliteit. Daarom is de interface van onze stammen met de maffia naadloos. Ze spreken dezelfde taal: persoonlijke loyaliteit en eigen financieel belang.

De kern is daarom niet klein of grootschalig maar criminele doelen

 

dit verklaart ook waarom inburgeren zo moeilijk is. Je moet opgenomen worden in een stam. Dit dwingt bijvoorbeeld de Nederlander om maar aan te sluiten bij zijn 'soort'. De 'locals' leggen het natuurlijk anders uit.rr

Tsja ... het verklaart deels inderdaad de zeer gesegregeerde samenleving in dat opzicht.

Simpelweg: soort bij soort !!

 

Zelfs een oud-ombudsman, zei me ooit: "Moet jij niet eens terug naar Nederland ?!"

 

Eigenlijk is er geen keuze mogelijk. Loyaliteit aan principes, etc. is loyaliteit aan de identiteit. Wil je aangeven dat identiteit (juist) in een kleine gemeenschap een grote rol speelt?

Juist niet. Neem nu stelen. Een familielid zal een lid niet aangeven.Juan Parisius

Juan Parisius Hoe kleiner de gemeenschap des te meer men op elkaar aangewezen is. Er wordt niet alleen een beroep gedaan op de loyaliteit, maar ook het geweten komt onder druk te staan.... Waakzaamheid voor hypocrisie is noodzakelijk én is in het belang van de samenleving in z'n geheel.

 

kleine samenlevingen kunnen dus geen maatschappelijkheid hebben ? Ik zag dat eerst ook zo, maar is denk toch dat het niet zo is. Als je een kleine samenleving als Curacao observeert dan lijkt indifferentie toch ook een grote factor. De indifferentie is niet enkel betrokken op medeburgers maar ook op direkte omgeving.

 

Men weet het maar kijkt de andere kant op, en ondertussen wordt er flink geroddeld ..., en je wordt geleefd...., heeft volgens mij weinig te maken met indifferentie maar eerder met onverantwoordelijk gedrag.

 

Handhaving van de groep is belangrijk. Men is alleen verantwoording schuldig aan de leider, wiens wil is wet. Laag ontwikkeld bewustzijnsniveau. (the cow drowned in the lake, therefore the lake is at fault - we need to pray to the god of the lake so such a thing will never happen again). Roddelen ja, maar men geeft elkaar niet aan.Survival of us, the tribe.

Like •

 

Dit is een goeie verder uitwerking. Een principe is abstract, het gaat niet om de persoon. Maar door de kleinschaligheid is het nooit abstract het gaat altijd over personen. Daarom grijpt men nooit en en het lijkt onverschilligheid, maar dat is het niet.

 

En hoe zit het met miedu? (angst). Het is overlevingsangst die mensen drijft tot een groep en weer die angst die maakt dat men niet durft de mond te open, laat staan om alleen te staan voor een principe.

Angst is een middel om mensen onder controle te houden en dat is niet een specifiek Curaçaos ding.

Dat werkt overal ter wereld perfect.

Een voorbeeld van hoe het werk. Tekst is van Dick Drayer: Isla: Ja, hallo, met Rooiters

Ik:- is dit het ISLA Noodnummer?

Isla: Ja, wat is er?

Ik: - wat is er aan de hand bij jullie?

Isla: hoe moet ik dat weten?

Ik: - nou u bent het Isla noodnummer, toch?

Isla: wat wilt u eigenlijk?

Ik: - ik wil weten wat er gebeurt bij jullie. Er drijft een grote gele wolk richting Boka.

Isla: ik zie niets

Ik: - maar kunt u mijn call noteren en gaan uitzoeken wat er aan de hand is

Isla: en waarom dan?

Ik: - nou omdat er een gele wolk vanuit de Isla richting Boka drijft. Ik wil graag weten wat dat is!

Isla: hoe moet ik dat nou weten?

Ik: - maar u bent toch het Isla noodnummer?

Isla: ja

...

Ik: - prettige avond dan. Doe de groeten aan al die andere bellers vanavond...

Isla: is goed, dank u.

Like • Reply • December 2 at 7:11pm • Edited

Juan Parisius

Juan Parisius Tja, daar moet je het mee doen.

Like • Reply • December 3 at 12:37am

Philip A. Rademaker

Philip A. Rademaker Ik: - maar u bent toch het Isla noodnummer?

Isla: -ja. voor nood. Niet voor een gele wolk!

Like • Reply • December 3 at 8:07am

Miguel Goede

 

Geweldig ... zo'n noodnummer, daar heb je tenminste nog eens wat aan

Flooden, die hap.

Wat is dat nummer? Delen en iedereen gaan bellen als we een gele wolk zien.

Ook voor een blauwe, trouwens. En een pimpelpaarse, fel-oranje of gifgroene wolk. Niet bij roze, roze wolken zijn al gewoon waar die lui op zitten dromen.

 

Johnny Tujeehut Angst is een woord geworden die we te pas en te onpas gebruiken. De vraag is...hoe ontstaat angst en wat wordt beschermt als iemand angst heeft en hoe kunnen we angst doorbreken. angst is een uiting en behoefte om zichzelf te beschermen tegen iets om dat....(reden waarom). In gemeenschappen waar alles bespreekbaar is en men ervoor zorgt dat de kwetsbaarheid van de persoon beschermt wordt is er geen angst. Bescherming van je kwetsbaarheid is een recht die elk van ons nodig heeft en die opgenomen is in de regels van de Unesco. Zodra er in een systeem geen openheid is om de mening te delen en "macht" doordrukt zonder de dialoog te voeden, ontstaat angst. In een werkelijke democratie is het instituut zodanig opgebouwd dat "verschillen in mening" gezien wordt als de basis om de waarheid bloot te leggen en verder te groeien naar een beter samenzijn; welzijn voor iedereen. Een wereldwijd voorbeeld is de wijze waarop het koöperatief instituut ervoor zorgt dat mensen informatie krijgen en leren, samen met elkaar en waar ervoor gezorgd wordt dat meningen zichtbaar worden en ten goede komen van de samenleving of de organisatie. Er zijn geen slimme mensen en intellectuelen, er is alleen wij die een dialoog voeren met elkaar en waar we samen met elkaat keuzes maken en die keuzes elk jaar weer meten in de dialoog. Er is een bindend "sociaal contract" de zeven principen waarom er georganiseerd wordt en ten behoeve van wie; namelijk de mens..WIJ. In het oude systeem dat ons aangeelrd is en wordt binnen het onderwijs, leren we individualisme ten behoeve van het individu. Alhoewel we wel zeggen "om een goed burger te worden", maar wat werkelijk gebeurd is de mens in te passen, of hij wilt of niet om de gevestigde orde niet te verwarren. De basis voor angst...wie zich niet kan aanpassen..kijk maar uit......

 

En VAAK, wordt er ANGST gecreerd om een "geborgen agenda" te realiseren. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die principieel voor zichzelf werken, maar anderen overtuigen dat ze voor hen werken. We hebben geen echte organisatie, waarin ik "jou gedachtengoed" op de proef kan stellen. Dus moet ik gissen wie heeft er nou wel gelijk.....

 

Dit is teven een vreklaring voor de “low trust” in de gemeenschap: je doet allen transacties binnen de eigengroep.

 

Het resultaat is een geheel van “inner groups” en “outer groups”. Een geheel van in en uitsluiting.

 

Categories: Het circus

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

738 Comments

Reply yeezy
1:43 PM on March 4, 2022 
Thanks for your whole work on this website. My niece really loves participating in investigation and it's simple to grasp why. We hear all relating to the dynamic method you convey very useful tips and hints through your web site and in addition invigorate contribution from some others on that article then our girl is really studying a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. You have been doing a brilliant job.
yeezy http://www.yeezysadidas.us
Reply jordan shoes
1:42 PM on March 4, 2022 
A lot of thanks for your entire labor on this web site. Debby delights in managing investigation and it is easy to see why. We know all regarding the dynamic manner you produce reliable tactics on the website and boost participation from other individuals on that issue and our favorite simple princess is truly becoming educated a great deal. Have fun with the rest of the new year. You're the one conducting a fantastic job.
jordan shoes http://www.jordansshoes.us.org
Reply supreme hoodie
1:41 PM on March 4, 2022 
I truly wanted to develop a small word in order to appreciate you for the superb points you are showing here. My time intensive internet investigation has at the end of the day been compensated with really good points to exchange with my contacts. I 'd assume that many of us site visitors are extremely blessed to be in a great community with many special individuals with beneficial solutions. I feel truly blessed to have encountered your entire web pages and look forward to some more entertaining times reading here. Thank you once more for everything.
supreme hoodie http://www.supremes-clothing.com
Reply yeezy supply
1:41 PM on March 4, 2022 
I am writing to make you understand of the useful encounter my wife's princess had reading your webblog. She mastered some issues, with the inclusion of what it's like to possess a marvelous giving mindset to have other folks quite simply learn about specified advanced issues. You really surpassed my expected results. Thanks for displaying those useful, trustworthy, explanatory and in addition fun thoughts on this topic to Janet.
yeezy supply http://www.yeezy-supply.us.org
Reply off white
1:40 PM on March 4, 2022 
Thank you for your entire work on this blog. Ellie really loves carrying out research and it's really obvious why. All of us know all concerning the dynamic tactic you deliver efficient guidance by means of the blog and attract response from website visitors on this content then my child is always learning a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You're the one doing a tremendous job.
off white http://www.off--white.us.com
Reply cialis pills
8:17 PM on March 3, 2022 
https://cialisusdc.com/ canada generic tadalafil
Reply cialis tablets
3:46 AM on March 3, 2022 
tadalafil brands cialis cost
Reply supreme clothing
9:02 PM on March 2, 2022 
Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read from this web site. It is usually so great and as well , jam-packed with a good time for me and my office colleagues to search your blog really thrice every week to read through the latest guides you will have. And indeed, I am also usually motivated for the perfect concepts you give. Some two tips in this article are clearly the best we have had.
supreme clothing http://www.supremesonline.com
Reply kyrie 7
12:38 PM on March 2, 2022 
My wife and i got absolutely satisfied when Edward managed to round up his homework using the precious recommendations he came across through the site. It's not at all simplistic to just possibly be giving for free information which men and women have been selling. And we all see we now have you to be grateful to for this. The illustrations you made, the straightforward blog menu, the friendships you can help engender - it is all spectacular, and it is leading our son and us understand that subject matter is thrilling, which is really vital. Many thanks for everything!
kyrie 7 http://www.kyrie-7.com
Reply kyrie shoes
12:37 PM on March 2, 2022 
I would like to express some thanks to the writer just for bailing me out of this type of instance. Right after surfing around through the world-wide-web and getting ways which are not productive, I was thinking my entire life was done. Existing minus the approaches to the difficulties you've solved by way of the site is a crucial case, and those which could have negatively damaged my entire career if I had not encountered your web page. Your personal natural talent and kindness in controlling a lot of things was excellent. I am not sure what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I can at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for the impressive and effective guide. I won't think twice to endorse the blog to anybody who needs recommendations about this situation.
kyrie shoes http://www.kyrie4shoes.us
Reply supreme clothing
12:36 PM on March 2, 2022 
My husband and i have been quite contented Ervin managed to complete his preliminary research while using the ideas he made out of the web site. It's not at all simplistic just to choose to be giving out information that some people may have been selling. We really consider we've got the writer to be grateful to because of that. Those illustrations you made, the simple web site menu, the relationships you make it easier to create - it's many great, and it's really making our son and the family consider that the concept is thrilling, and that's extremely indispensable. Thanks for all!
supreme clothing http://www.supremeoutlet.us.com
Reply yeezy shoes
12:35 PM on March 2, 2022 
I precisely wanted to say thanks all over again. I do not know what I would have undertaken in the absence of those points shown by you regarding such a problem. It became a very frustrating crisis in my opinion, nevertheless considering a specialized form you processed the issue made me to leap for joy. I am happy for your advice and then pray you really know what a powerful job that you are accomplishing educating some other people through a site. I am certain you've never met any of us.
yeezy shoes http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply buy cialis online
1:06 PM on March 1, 2022 
side effects for tadalafil cheapest tadalafil cost
Reply arrindymjbk
1:10 AM on February 28, 2022 
cialis cost tadalafil price walmart
Reply arrindygnsb
12:43 AM on February 28, 2022 
tadalafil blood pressure cialis without a prescription
Reply Arbiplymeft
10:24 PM on February 27, 2022 
cialis tadalafil tadalafil online with out prescription
Reply generic cialis
7:45 AM on February 27, 2022 
https://cialiswbtc.com/ where to order tadalafil tablets
Reply where to order tadalafil tablets
6:21 AM on February 27, 2022 
tadalafil cost in canada tadalafil drug
Reply curry shoes
6:17 PM on February 26, 2022 
A lot of thanks for all your valuable effort on this web site. Kim takes pleasure in conducting research and it is easy to see why. A lot of people know all relating to the lively method you give good tips and hints on this blog and as well as attract contribution from some other people on the article and my girl is actually understanding a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You're doing a really great job.
curry shoes http://www.curry8.us
Reply golden goose sneakers
7:44 AM on February 26, 2022 
I and also my friends came digesting the excellent hints located on your web page and then unexpectedly got an awful feeling I had not thanked the web site owner for those tips. The boys are already absolutely passionate to read them and have now definitely been making the most of those things. Thank you for truly being so helpful and for selecting some wonderful useful guides most people are really needing to be informed on. My very own honest apologies for not saying thanks to you sooner.
golden goose sneakers http://www.goldengoosessale.com