Publications

Media

Publications

21. Goede, M. (2004), "Het faillissement van de ivoren torens en de dreigende bestorming", Virtueel Bestuur, Jaargang 5 No. 3.

22. Goede, M. (2005), "Het kabinet-Godett in historisch perspectief. Naar de voltooiing van de emancipatie", Virtueel Bestuur, Jaargang 5 No. 2.

23. Goede, M. (2005), Groei en Fragmentatie van de overheid op de Nederlandse Antillen en Curacao; Organisatieontwikkeling bij verzelfstandigde overheidsorganisaties en de kernoverheid van 1985 tot en met 2002 (Doctoral dissertation University of Tilburg, 2005), Febodruk b.v., Enschede.

24. Goede, M. (2005), Beleidsleren van een niet-geslaagd 'Reinventing Governmenet traject' op de Nederlandse Antillen, UNA Publications, Curacao.

25. Goede, M. (editor) (2006), Een aanzet tot integrale ontwikkeling; bezien vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk, UNA, Curacao.

26. Goede, M. (2006), "For which agenda did you vote in the elections of the 27th January 2006?; A comparison of party election programs", UNA/Curises, Curacao.

27. Goede, M. (2006), "Media en democratie", UNA Publications, Curacao.

28. Goede, M. and Nauta. O. (2007), Checks-and-balances in Caribisch bestuurssysteem; Een evaluatie van Aruba, de Nederlandse Antillen, Barbados en Saint Martin, Amsterdam, 3 mei 2007.31.

29. Goede, M. (2007),Trends in Integrity, University of the Netherlands Antilles, Curacao.

30. Goede, M. (2008), "The Island Council Elections in Curacao April 2007; notes", UNA Publication, UNA, Curacao.

30a. Goede, M. (2009), "Electoral Note on Referendum Curacao 2009".